Ljumskbråck orsak

Orsaken till ljumskbråck brukar delas in i två olika kategorier: Medfött, eller förvärvat. Medfödda ljumskbråck brukar ofta bero på att bukväggen inte lyckats sluta helt, vilket gör så hålet i bukhinnan blir permanent, medans förvärvade ljumskbråck kan ha många olika orsaker.

Vad orsakar ljumskbråck?

Orsaken till ljumskbråck brukar delas in i två olika kategorier: Medfött, eller förvärvat. Medfödda ljumskbråck brukar ofta bero på att bukväggen inte lyckats sluta helt, vilket gör så hålet i bukhinnan blir permanent, medans förvärvade ljumskbråck kan ha många olika orsaker.

Medfödda ljumskbråck är vanligare hos för tidigt födda och pojkar, medans ljumskbråck man utvecklar under livets gång blir vanligare ju äldre man blir.

De flesta får ljumskbråck utan att de vet exakt varför

Trots att alla bråck har en, eller flera direkta orsaker, vet de flesta som får ljumskbråck inte vad det var som orsakade bråcket. 

Hos de märkt av en direkt orsak, säger de flesta att ljumskbråcket uppkom efter ett, eller flera tyngre lyft.

Övervikt

Att vara överviktig har visat sig har betydelse när det kommer till risken att utveckla ljumskbråck. Detta beror både på att en större massa trycker på bukväggen, men också att övervikten i sig självt påverkar många av kroppens alla funktioner negativt.

Rökning

Rökning är starkt bidragande faktor till ljumskbråck. Detta på grund av att bindväven och senvävnaden försämras kraftigt när man röker. Ju längre man rökt desto större risk är det också att drabbas.

Lungsjukdomar

Lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom, ascites och peritonealdialys kan ge en kronisk belastning på ljumskarna, vilket i sin tur ökar risken att utveckla bråck där.

Tunga lyft

Styrkelyftning och tunga lyft i arbete har visat sig ge ökad risk för att drabbas av olika typer av bråck, som exempelvis ljumskbråck. När man studerat idrottsmän ser man att de är i en oproportionerligt stor grupp av de som drabbas av ljumskbråck, trots att majoriteten av dom är hälsosamma i övrigt. 

Fysisk ansträngning och tunga lyft ökar trycket på buken som i sin tur kan pressa ut innehållet genom en försvagning av bukväggen.

Nervsjukdomar

Vissa nervsjukdomar kan ge direkta skador på nerverna i bukväggen vilket gör att bukväggen som organ inte står emot påfrestningar på samma sätt som tidigare.

Många graviditeter

Ju fler graviditeter en kvinna går igenom desto större risk är det att hon drabbas av bråck. Detta tror man har att göra med båda barnets tryck på bukväggen, men även de hormonella ändringarna som sker i kroppen vid en graviditet.

Många graviditeter ökar oftast risken att drabbas av ljumskbråckstypen lårbråck, eller femorala bråck.

Sjukdomar som ger ökad bukvätska

Sjukdomar som ger en ökad vätska i buken ökar också risken för ljumskbråck.

Ärftlig sårbarhet

Många med bråck har visat sig ha gener som ger svagare och tunnare trådar av kollagen i kroppen. Detta gör så att bukväggen ger vika vid en mindre påfrestning än hos andra med starkare kollagentrådar.

Två genetiska sjukdomar som har påverkan på kollagenet och därav också ljumskbråck är Marfans syndrom och Ehlers-Danlos syndrom.

Varför får män oftare ljumskbråck än kvinnor?

Hos män går sädesledaren igenom bukväggen. På grund av detta finns det en svaghet just där, och det blir också lättare för bukinnehållet att tryckas ut i den svagheten.

Vad är den vanligaste utlösande faktorn för ljumskbråck?

Den klart vanligaste utlösande faktorn för ljumskbråck är ett tungt lyft. Däremot finns det många som lyfter extremt tungt hela sina liv, utan att utveckla bråck. Man kan därför anta att många av de som utvecklar ljumskbråck vid tunga lyft, alltså redan innan har något typ av försvagning i bukväggen.