Vad är ljumskbråck

Vad är ljumskbråck Symtom på ljumskbråck Behandling

Vad är ljumskbråck?

Ljumskbråck är en skada, eller försvagning på bukväggen, vilket gör så att bukhinnan eller delar av bukhinnan tillsammans med bukinnehållet pressas ut genom den försvagade delen. Vid ljumskbråck har man en försvagning av bukväggen vid ljumsken, eller ner mot låret. Detta är ett av de vanligaste ställena på kroppen att få bråck på.

Ljumskbråcket kan sitta på antingen vänster och höger ljumske, och man kan även ha ljumskbråck på båda sidorna samtidigt. Bråcket försvinner inte av sig själv, utan behöver opereras för att man ska bli av med det.

Olika typer av ljumskbråck

Det finns tre ställen där bråck kan uppstå i ljumsken. Den vanligaste typen hos män är så kallade indirekta bråck. Detta betyder att bråcksäcken trycks ut intill sädesledaren, där man naturligt har en svagare bukvägg. Denna typ av ljumskbråck kan även utvecklas till pungbråck, då bråcket trycks ut i en av testiklarna.

Den andra typen av ljumskbråck kallas för ett direkt bråck och innebär att bråcket trycks ut strax ovanför ljumsken, igenom musklerna.

Den tredje typen är istället vanligare hos kvinnor och innebär att bråcket trycks ut genom ljumskbandet på låret eller låren. Denna typ av ljumskbråck kan kallas för lårbråck eller femoralbråck.

Ingen av dessa typer av ljumskbråck ökar risken för andra sjukdomar.

Är ljumskbråck vanligt?

Ljumskbråck är otroligt vanligt och är faktiskt den vanligaste kirurgiska åtgärden som utförs, både i Sverige och i västvärlden. Totalt utförs ungefär 20 000 ljumskbråcksoperationer i Sverige varje år.

Mer än var fjärde man drabbas av ljumskbråck någon gång i livet, och risken ökar ju äldre man blir.

Fördelningen mellan könen är ungefär 90 mot 10 procent där männen är de som oftast drabbas.

Inklämt ljumskbråck – en svårare variant

En komplikation vid ljumskbråck, som är särskilt vanligt hos kvinnor, är inklämt ljumskbråck. Detta betyder att bråcket som tryckts ut även kläms fast i bukhinnans “öppning” eller försvagade del. Ofta beror inklämningen på en svullnad runt bukhinnans försvagning och det går därför inte heller att trycka tillbaka bråcket.

Ibland kan bråcket klämmas åt så hårt att cirkulationen till blodkärlen och eventuella organ och vävnad helt stoppas. Då riskerar man att bråckets innehåll får syrebrist och dör. Detta kan bli oerhört allvarligt och bör tas på allvar.

Alla ljumskbråck kan utvecklas till ett inklämt bråck hos alla, även hos barn och oavsett kön. Man kan även utveckla ett inklämt ljumskbråck direkt, utan att bråcket funnits där tidigare.

Hur stor är risken för inklämt ljumskbråck?

Risken för att utveckla inklämt ljumskbråck ligger på ungefär 03 till 3 procent per år. Har man däremot lårbråck, eller femoralbråck (som är mer frekvent hos kvinnor) är inklämningsrisken betydligt högre.

Kan ljumskbråck gå tillbaka av sig självt?

Tyvärr kan inte bråck läka av sig självt. Dessutom ökar risken för att bråcket ska bli större ju längre man haft det och ju äldre man blir.

Kan barn drabbas av ljumskbråck?

Ja, även barn kan drabbas av ljumskbråck. Ungefär 3-5 procent av alla barn drabbas, och pojkar drabbas runt fem gånger oftare än flickor. Oftast sitter bråcket på högra sidan av ljumsken och är medfött.